We mogen onszelf weer een Great Place to Work noemen!

De eindejaarsfeesten zijn nog maar net gaan liggen en bij Glowi hebben we opnieuw een reden om de champagne open te trekken: we mogen onszelf weer een Great Place to Work noemen! Daar zijn we natuurlijk ongelooflijk trots op.

30 jan. 2024

Share via Mail
Frame 88

Iedereen bedankt voor het stemmen. We mogen onszelf weer een Great Place to Work noemen!

Great Place to Work?

Great Place to Work is een titel die een organisatie toegekend krijgt op basis van de resultaten van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Vlerick Business School. Via een grootschalige enquête werd een steekproef van 5.000 werknemers (op 10.000) bevraagd over de thema’s kameraadschap, geloofwaardigheid, gelijkheid, trots en respect. De deelnemers gaven ons een gemiddelde score van 75%. 79% van de deelnemers verklaart zelfs dat Glowi een heel goede organisatie is om voor te werken.

Iedereen is welkom

Uit de enquête blijkt dat we bijzonder goed scoren op rechtvaardigheid (85%). Collega’s geven aan dat Glowi hen eerlijk behandelt, ongeacht hun seksuele geaardheid, gender, ras, leeftijd of functie. Dit sluit nauw aan bij het kernprincipe van respect, dat een van de vijf fundamentele waarden is waar we binnen onze organisatie dagelijks naar streven.

87% van onze werknemers geeft bovendien aan dat je je onmiddellijk welkom voelt wanneer je bij Glowi aan de slag gaat. Een cijfer waar we erg trots op zijn. Glowi is namelijk een bedrijf in volle groei, waar maandelijks meer dan 500 nieuwe collega’s worden aangeworven. Een warme verwelkoming is dan ook onontbeerlijk.


Overwinning voor de groep

Het is niet de eerste keer dat Glowi deelneemt aan de Great Place to Work-enquête en die felbegeerde titel in de wacht sleept. In 2020 en 2021 nam de organisatie al deel aan het onderzoek, maar toen enkel als Het Poetsbureau. Voor deze nieuwe editie werden alle business units betrokken in het onderzoek, waardoor Glowi zich nu als groep een Great Place to Work mag noemen.

Opportuniteiten

Een Great Place to Work viert niet enkel haar successen, maar reflecteert ook over de verbetermogelijkheden die er bestaan en gaat actief op zoek naar oplossingen om het steeds ‘anders & beter’ te doen. Onder dat motto engageren we ons om in 2024 een nog betere werkgever te worden door de feedback van onze werknemers kritisch onder loep te nemen en oplossingen te zoeken voor struikelblokken.